เรียน สมาชิกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย


สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้จัดทำบัตรสมาชิกเพื่อมอบให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน กรุณาตรวจสอบรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ)

ผู้ที่มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรสมาชิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย อาคารสภาสถาปนิก

ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 17.00 น.

 

1 001

2 001

3 001

4 001

5 001