Bangkok 250 / กรุงเทพฯ 250

กรุงเทพฯ 250 (bangkok250.org) คือ โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูเมือง ในวาระครบรอบ 250 ปีของกรุงเทพฯ ในปี 2575 มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ให้มีความน่าอยู่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนหลากหลายกลุ่มของเมือง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับมหานครต่างๆ ของอาเซียน ภายใต้กระบวนการร่วมหารือกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับภาคีพัฒนาจากภาครัฐ เอกชน การศึกษา และประชาสังคม

โครงการกรุงเทพฯ 250 ² ได้ต่อยอดจากระยะที่ 1 โดยข้ามจากฝั่งธนฯ (ย่านกะดีจีน-คลองสาน) มายัง 3 ย่านสำคัญของฝั่งพระนคร ได้แก่ ย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน / ย่านโยธี-ราชวิถี / ย่านทองหล่อ-เอกมัย รวมทั้งพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ โครงการทางเท้าสัญจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าฯ (สะพานด้วน) และพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรรอบสถานีขนส่งมวลชน

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.bangkok250.org
Facebook : Bangkok250