รับสมัครอาสามัคร นักศึกษา / บัณฑิตจบใหม่ ร่วมสำรวจภาคสนามการปรับตัวของพื้นที่สาธารณะและผลกระทบจาก COVID-19

รับสมัครอาสามัคร นักศึกษา / บัณฑิตจบใหม่ ร่วมสำรวจภาคสนามการปรับตัวของพื้นที่สาธารณะและผลกระทบจาก COVID-19 ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) พื้นที่สาธารณะของเมืองที่ปรับตัวอยู่รอดจากสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และภาคีด้านการวิจัยและออกแบบชุมชนเมือง อาทิเช่น Mayday Trawell ยังธน และ Cloud-floor

สนใจส่งประวัติและเรียงความสั้นๆ ได้ที่ tuda2tuda@gmail.com
เปิดรับสมัคร 2-5 มิถุนายน 2563 นี้จำนวน 10 คน (มีค่าตอบแทนเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 3,000 บาท)

 

 

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางสมาคมเพิ่มเติมที่

Website : www.tuda.or.th

Facebook page : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย – TUDA