พบกับ Tuda Talk เมือง เดิน กิน Ep.2 • ชวนคุณพูดคุยเรื่องของเมืองและอาหาร “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลังยุคโควิด-19 และบทบาทของ E-Commerce”

พบกับ Tuda Talk เมือง เดิน กิน Ep.2
• ชวนคุณพูดคุยเรื่องของเมืองและอาหาร
“ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลังยุคโควิด-19
และบทบาทของ E-Commerce”

•โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตฤณธวัช
ผู้อำนวยการฝ่ายคู่ค้าพันธมิตร
Strategic Partner Director
บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (ROBINHOOD)
• และ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ผศ.คมกริช ธนะเพทย์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

———————————————————————
● วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
● เวลา 16.15-18.00 น.

● ร่วมรับชมผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM
Meeting ID : 910 9180 7654
Password : TUDATALK2

หรือรับชมผ่าน LIVE
Facebook : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย-TUDA

_____________________________________
● พันธมิตรการจัดงาน TUDA 2021+1 โดย
– ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
– เมืองพัทยา

● สนับสนุนงาน TUDA 2021+1 โดย
– บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
– บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด
– บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
– บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด
– บริษัท เออเบิน สตั้ดดีส์ แล็บ จำกัด
– บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

● และร่วมกับ
– สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
– ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Urban Design and Development (International Program) UDDI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– Urban Ally คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
_____________________________________