ขอเชิญส่งผลงานประกวดแบบพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021

ขอเชิญส่งผลงานประกวดแบบพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021

เมืองพัทยาร่วมกับภาคีพัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประกวดแนวคิดการออกแบบพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน”

ชิงเงินรางวัล 385,000 บาท พร้อมโล่รางวัล (หมดเขตส่งผลงาน 20 ตุลาคม 2564)
โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น
– ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ สถาปนิกทั้ง 4 สาขา สามารถส่งผลงานในนามบุคคล ทีม หรือสำนักงาน
– ประเภทนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือรวมกันเป็นทีมไม่เกิน 5 คน

รายละเอียดข้อกำหนดการประกวดแบบ
shorturl.asia/bNnCv

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Forms
https://forms.gle/1v5uBfS8Qeom4hZH6

ฟังหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดแบบ ในงาน TUDA X Pattaya
New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021
วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 14.30-16.00

● ร่วมรับชมผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM
Meeting ID: 91863610079
Password: tudapty

หรือรับชมผ่าน LIVE
Facebook : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย-TUDA
_____________________________________