ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาชีพ “การประกอบอาชีพในบริษัทที่ปรึกษาไทย”

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาชีพ “การประกอบอาชีพในบริษัทที่ปรึกษาไทย”
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ และการคิดค่าบริการวิชาชีพในงานสถาปัตยกรรมผังเมือง

โดย
● นายพงศกร พันธ์พานิช
ประธานบริหาร บริษัท คีย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
● นายเฉลียว มั่นพรม
ประธานบริหาร บริษัท ชาญ คอนซัลแตนท์ จำกัด
● นายสราวุธ สธนพานิชย์
กรรมการบริหาร บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
● นายไชยยัน ศรีสม
กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด
● นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจูม
สถาปนิกผังเมือง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
● นายธีรพัฒน์ ตียวณิชย์
สถาปนิกผังเมืองอาวุโส บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
● นายประพันธ์พงศ์ เชื้อเหิม
ผู้จัดการด้านผังเมือง / สิ่งแวดล้อม บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด

ดำเนินรายการ โดย
● ผศ.ดร.สมลักษณ์ บุญณรงค์
กรรมการฝ่ายกฎหมายวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
● นายพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์
กรรมการและอุปนายก คนที่ 1 และอุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

Topic : TUDA เสวนาวิชาชีพ หัวข้อ “การประกอบอาชีพในบริษัทที่ปรึกษาไทย”
ผ่าน application Zoom

Time : วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น.
Meeting ID : 978 7109 0503
Password : 415918

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/97871090503?pwd=NXJhVFhOT3V2cUJBcFJwTGo3YWtjUT09

#thaiurbandesigner