สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล TUDA Urban Networking Activity: Strike for City

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
TUDA Urban Networking Activity: Strike for City
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 9.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก
1. คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
2. นายเจตกำจร พรหมโยธี
3. นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
4. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
5. นายวิชัย ตันตราธิวุฒิ
6. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
7. รศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
8. นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์