สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย จัดวันสถาปนาสมาคมฯครบรอบ 20 ปี และจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
จะจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯครบรอบ 20 ปี
และจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก
.
ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม