August 2021

เสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 นี้ เวลา 20.00 - 21.00 น. โดย อ.ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์อาหารและวัฒนธรรม และภัณฑาหารคนสำคัญของร้านอาหารแนวคิดใหม่ ๒/๑ Curated Cuisines จะมาเล่ามุมมองต่อรูปแบบการบริโภคอาหาร ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่อาหาร (Food space) ทั้งในระดับผู้คน ชุมชนเและเมืองจากที่เคยเป็น กำลังเป็นอยู่ และที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น.

ขอเรียนแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอุปนายกคนที่ 1 ของสมาคมฯประจำปี 2564-2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คือ นายพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์