พบกับ Tuda Talk เมือง เดิน กิน Ep.4 เสวนาอนาคตเมืองท่องเที่ยวไทยในมิติ เศรษฐกิจ การให้บริการ และการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยว ก่อนเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และต้อนรับการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืน

พบกับ Tuda Talk เมือง เดิน กิน Ep.4

 

  • เสวนาอนาคตเมืองท่องเที่ยวไทยในมิติ เศรษฐกิจ การให้บริการ และการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยว ก่อนเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และต้อนรับการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

มาฟังกันว่าอนาคตของการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร และเราควรเตรียมรับมืออย่างไร

 

“อนาคตการท่องเที่ยว และเมืองท่องเที่ยว”

  • รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

“การเปลี่ยนแปลงของบุคลักษณ์ (Persona) ของนักท่องเที่ยว”

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะเพทย์

อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

“การปรับตัวการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของเมืองและพื้นที่”

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปิดท้ายด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก และ ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ ร่วมวงสนทนา

———————————————————————

  • วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
  • เวลา 18.30-20.30 น.

 

  • ร่วมรับชมผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM

Meeting ID : 852 8373 9366

Password : Tudatalk

 

หรือรับชมผ่าน LIVE

Facebook : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย-TUDA

_____________________________________

  • พันธมิตรการจัดงาน TUDA 2021+1 โดย

– ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)

– เมืองพัทยา

 

  • สนับสนุนงาน TUDA 2021+1 โดย

– บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

– บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด

– บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

– บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด

– บริษัท เออเบิน สตั้ดดีส์ แล็บ จำกัด

– บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

  • และร่วมกับ

– สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

– ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Urban Design and Development (International Program) UDDI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

– Urban Ally คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

_____________________________________

 

#tuda2021+1

#thaiurbandesigner